Katalog produktů Climer

  • Termodynamické systémy na ohřev vody a vytápění

Základní produktové řady 

Představujeme termodynamické systémy od firmy Climer:

Systémy na ohřev vody

Systémy na vytápění a ohřev vody

Velkoobjemové systémy na ohřev vody a vytápění

 

Jedná se o systémy využívající termodynamických panelů nebo vzduchových jednotek.  

 

Ohřev vody

Systémy, které využívají termodynamických panelů:

 

ECOHEAT TD

Climer Ecoheat TD Jedná se o malé tepelné čerpadlo na ohřev vody (TUV) s termodynamickým panelem a integrovaným nerezovým bojlerem.

Vhodný pro: domácnosti, komerční a veřejné budovy

Využití:
1 panel   1-5 osob
2 panely 6-8 osob
při spotřebě 50L/osobu/den

Termodynamický panel je závislý na okolní teplotě, ne na slunečním svitu! Může tak být umístěn v exteriéru a využívat venkovní teploty i slunečního svitu, který jej zahřívá a tím zvyšuje jeho účinnost. Nebo může být panel umístěn v interiéru budovy a absorbovat tak zbytkové teplo z objektu.

Systém má ovládací panel s celou řadou funkcí, díky kterým můžete regulovat výkon a úspory.

ECOHEAT TD je vysoce kvalitní produkt pro ohřev vody, s dlouhou životností a efektivní návratností investice. 


Technický list ke stažení

Výkonnostní tabulky

Dotazník pro zpracování nabídky

 

Technické parametry Ecoheat TD 

Parametry termodynamických panelů

 

ECOFLEX TD

Termodynamické panely na ohřev vody ECOFLEX TD

Jedná se o malé tepelné čerpadlo s termodynamickým panelem pro ohřev užitkové vody.

Bez integrovaného bojleru, napojuje se na externí zásobník vody v objektu. Můžete napojit na svůj bojler o velikosti až 300L (při využití jednoho panelu).
Počet panelů: 1 panel na ohřev nádrže 60-300L, 2 panely na ohřev nádrže 500L
Vhodný pro: domácnosti, komerční a veřejné budovy

Pro běžné domácnosti (1-5 osob) se instaluje jeden panel, pro velkoobjemové ohřevy vody se instaluje 2 a více panelů, vždy dle potřeb daného objektu.

Termodynamický panel je závislý na okolní teplotě, ne na slunečním svitu. Může tak být umístěn v exteriéru a využívat venkovní teploty i solární energie. Nebo může být panel umístěný i v interiéru budovy a absorbovat tak zbytkové teplo z daného objektu.


Systém má ovládací panel s celou řadou funkcí, díky kterým můžete regulovat výkon a úspory.

 

Výkonnostní tabulky

Dotazník pro zpracování nabídky

 

ECOHEAT AIR

Tepelné čerpadlo na ohřev vody ECOHEAT AIR

 

Jedná se o malé tepelné čerpadlo se vzduchovým výparníkem pro ohřev užitkové vody.

Tento ohřívač teplé vody ventilací absorbuje okolní teplotu a tím vytváří termodynamický proces, který ořívá vodu až na 60°C.

Integrovaný nerezový bojler: 60 – 500 litrů 

Vhodný pro: domácnosti, komerční a veřejné budovy

 


Dotazník pro zpracování nabídky

 

ECOFLEX AIR

Tepelné čerpadlo na ohřev vody ECOFLEX TD

 

Jedná se o malé tepelné čerpadlo se vzduchovým výparníkem pro ohřev užitkové vody. 

Bez integrovaného bojleru, napojuje se na externí zásobník vody v objektu. Můžete napojit na svůj bojler o velikosti až 300L.


Vhodný pro: domácnosti, komerční a veřejné budovy

 

 

Dotazník pro zpracování nabídky

 

 

 

Vytápění a ohřev vody

 

 

Tepelné čerpadlo HTM

Tepelné čerpadlo Climer HTM I

Jedná se o tepelné čerpadlo s termodynamickými panely pro vytápění a ohřev užitkové vody. 

 Bez integrovaného bojleru, napojuje se na externí zásobník vody v objektu.

Počet panelů: 6 - 36 panelů dle potřebného tepelného výkonu a dispozic objektu.

Vhodný pro: domácnosti, bytové domy, komerční a veřejné budovy

 

Dotazník pro zpracování nabídky

 

Tepelné čerpadlo AIRYS

 

Tepelné čerpadlo Climer AIRYS

Jedná se o tepelné čerpadlo se vzduchovým výparníkem pro vytápění a ohřev užitkové vody. 

Bez integrovaného bojleru, napojuje se na externí zásobník vody v objektu.


Vhodný pro: domácnosti, bytové domy, komerční a veřejné budovy


Systém má ovládací panel s celou řadou funkcí, díky kterým můžete regulovat výkon a úspory.

 

Dotazník pro zpracování nabídky

 

 

 

Velkoobjemový ohřev vody a vytápění

 

Tepelné čerpadlo GEISER

Tepelné čerpadlo Climer GEISER

Jedná se o tepelné čerpadlo pro se vzduchovým výparníkem pro velkoobjemový ohřev užitkové vody nebo vytápění.

Bez integrovaného bojleru, napojuje se na externí zásobník vody v objektu.

Vhodný pro: bytové domy, komerční, veřejné a průmyslové budovy

 

Dotazník pro zpracování nabídky