Tepelná čerpadla Climer

Tepelné čerpadlo je ekonomický i ekologický moderní zdroj tepla na ohřev vody nebo vytápění. Systémy Climer k vytápění využívají teplo ze vzduchu, což je pro naše mírné klima nejvhodnější.

 

Jak funguje tepelné čerpadlo ?

Systém se skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu vzduchu, země nebo vody a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody. Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí.

Kapalné chladivo prochází expanzním ventilem a mění své skupenství na plynné. Chladivo má při této změně skupenství nižší teplotu než okolní prostředí a tak získá energii ze vzduchu. Ve výměníku vnitřní jednotky plynné chladivo kondenzuje a mění skupenství. Chladivo proudí do kompresoru, stlačí se a tím se navyšuje teplota až na 60°C. Následně předává tuto energii do topné vody.

 

 

Blíže o tepelných čerpadlech

Venkovní jednotka tepelného čerpadla (výparník) odnímá teplo z okolí objektu vzduchu, země nebo vody a převádí ho na vyšší teplotu využitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody.Převod tepla na vyšší teplotu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru,při kterém dojde k jeho zahřátí.Tyto horké páry předávají teplo v kondenzátoru (výměníku) do topné vody.Při předání tepla dojde ke ztrátě tlaku a teploty a přes expanzní ventil je chladivo opět nastřikováno do venkovní jednotky (výparníku).