O termodynamice

Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá teplem a tepelnými jevy. Sleduje např. jak se stlačením látka zahřeje, jak se dodáním tepla zvýší její teplota apod. Termodynamika tedy zkoumá vzájemné vztahy mezi veličinami, které charakterizují makroskopický stav systému a změny těchto veličin při fyzikálních dějích, které jsou obvykle spojeny s výměnou tepla s okolím soustavy. (Zdroj: Wikipedia.org)

Termodynamické systémy k ohřevu vody, vytápění i chlazení jsou založené na vlastnostech kapalin-plynů a na pravidlech termodynamiky.